2008 FJ yurt
Бидний тахь сэргээн нутагшуулж буй Хомын талын ард олонтой бид 15 жилийн турш хамтран ажиллаж ирсэн билээ. Эдгээр хагас нүүдэлчин хүмүүс маань ойролцоогоор 60 гаруй өрхөөс бүрддэг ба 2900 км/квадрат нутагтай. Бидний зорилго бол тэдэнтэй тогтвортой мал аж ахуй,Тахь болон тэрний уугуул нутагт аюул заналхийлгэхгүй тал дээр хамтран ажилах юм.

Бид энэхүү зорилгоо Эмэгтэйчүүдийн Зөвлөл болон бусад малчдын эсгий, тэмээний ноосон бүтээгдэхүүнийг олон улсад худалдах журмаар хэрэгжүүлнэ.

mongolia