Эвсэг Эмэгтэйчүүд Төрийн Бус Байгууллагын гишүүдэд ноосон эдлэлээр гар урлал урлах сургалт зохион байгуулсны үр дүнд 2008 оноос хойш 15 орчим малчид 150 гаруй ноосон бүтээгдэхүүн урлалаа. Эдгээр ноосон бүтээгдэхүүнийг манай Францын Виларе төвд зун болгон худалдаалдаг. Манай байгууллагын эмэгтэйчүүд додоод зах зээлд зориулан гэр бүлийн гишүүд, найз нөхөд, танил талдаа мөн худалдаалдаг болж байна.

Зун хонины ноосыг цуглуулж боловсруулдаг. Хавар гишүүн эмэгтэйчүүд цугларан Францад зарагддаг ноосон бүтээгдэхүүнийг хамтарч үйлдвэрлэдэг.

Ноосон эдлэлээс олсон ашиг орлого бүгд эмэгтэйчүүдэд зориулагддаг.

 

Visit our market

 

felt przewalskifelt tsetsengoofelt shoesfelt shoes2felt group