Малчдын Форум ( Хэлэлцүүлэг)

forum centre2004 онд Клаудиа Фэх нь Ролэкс компаниас Хомын талд нутгийн иргэд эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын хооронд туршлага солилцох төв байгуулсныхаа төлөө шагнал хүртсэн.

Түүнээс хойш уг барилга нь малчидтай уулзах, хурал, цуглаан, семинар зохион байгуулахад ашиглагддаг юм. Нэн ялангуяа жил болгоны малчдын Форум зохион байгуулагдах үеэр.

Өнгөрсөн үеийн малчдын хэлэлцүүлгээр ярилцсан сэдвүүд:

  • 2005: Ховордсон амьтан, ургамлын аймгийн төрлийг хамгаалах нь сэдэвт сургалт
  • 2006: Адуу болон бусад equids
  • 2007: Мал аж ахуй
  • 2008: Хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болон устаж байгаа зэгс, Хомын талын бэлчээрийн ургамал
  • 2010: Бэлчээрийн талбайг хамтран ашиглах зохион байгуулалтын ажилтай уялдуулан "Бэлчээр Ашиглагчдын Холбоо" үүсгэн байгуулсан
  • 2011: Бэлчээрийн талбайг ашиглах Форум: бэлчээрийн талбайг хамтран ашиглах зохион байгуулалтын ажлын талаар зөвлөлдсөн.
  • 2012: Бэлчээрийн талбайг ашиглах Форум:

Хомын талын хүүхдүүдийн зуны сургалт

2008 оноос хойш жил бүр Форумын төвд Хомын талын хүүхдүүдэд зориулж эрдэм шинжилгээний зуны сургалт зохион байгуулж байна. 30 гаруй хүүхдүүд нэг долоо хоногийн хугацаанд цугларч усны эргэлт, ургамал танихаас эхлэн цэвэр усны сав ашиглах гэх мэт шинжлэх ухааны олон төрлийн сэдвээр ярилцдаг. Хүүхдүүдэд мастер оюутан, Тахь Холбооны ренжер Мөнхтогтох хичээлийг заадаг.

summer schoolsummer school obs